Rotavdrag

Rutavdrag 2016

Nya regler för rot- och rutavdrag 2016

Från och med den 1 januari 2016 gäller nya regler för rot- och rutavdrag. De nya reglerna gäller för den som betalar ett rot- eller rutarbete den 1 januari 2016 eller senare.

De nya reglerna i korthet:

  • Rotavdraget sänks till 30 procent av arbetskostnaden. Maximal skattereduktion på 50 000 kronor per person och år, oavsett personens ålder.
  • Rutavdraget är fortfarande 50 procent av arbetskostnaden, men den maximala skattereduktionen halveras till 25 000 kronor för personer som inte har fyllt 65 år året före betalningsåret.
  • Den som har fyllt 65 år kan även i fortsättningen få som mest 50 000 kronor i rutavdrag.
  • Rutavdrag för städarbete ska endast omfatta enklare städarbete eller annat rengöringsarbete samt flyttstädning.
  • Rutavdrag godkänns inte för matlagning.

Läs mer på Skatteverkets webbplats om de nya reglerna för rot- och rutarbete

För dig som är företagare finns mer information om rot- och rutavdrag på Skatteverkets webbplats

Du som är konsument kan ta del av vanliga frågor och svar om rot- och rutavdrag på Hallå konsuments webbplats