Ombyggnad tak

AB Renovera I Skåne jobbar ned takomläggning. En takomläggning skall utföras av kompetenta och utbildade personer, detta har vi på AB Renovera. Taket är en extremt viktigt del av ett hus. Vi jobbar med allt från

Takbyte – Här bytts hela taket. Först avlägsnas det gamla taket och en full genomgång görs av råspont, innan det nya taket påbörjades.

Vi byter ut dålig råspont och luftigheten av taket kontrolleras

Att byta ut den gamla pappen för att få ett garanterat tätt tak.

Takavvattning, plåtar och fågelband monterades innan nya takpannor sätts på

Vi kommer att utföra jobbet till din högsta belåtenhet, takrenovering är en stor och omfattande renovering som kräver noggrannhet och planering, vi kommer se till att jobbet utförs på allra bästa sättet, till vår kunds belåtenhet.