Galleria badrum

Vi har ett stort utbud av kvalitativa badrum, där du kan välja mellan vår design eller sammansätta din egen, du kan köpa från oss eller från annan entreprenör. Vi har erfarnehet och kvalitet som skapar just det badrum du vill ha. Vi hjälper till och bygger in allt du behöver i ditt badrum allt från grunden till badrumsinredningen.

Vi har ansvarsförsäkring och våtrums behörighet för att klara en badrums ombyggnad eller en nybyggnad.